OBAVEŠTENJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA POTROŠAČA

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice haljinebeograd.com smatra prodajom na daljinu.
U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi koji je ostavljen prilikom kupovine ili uz isporučenoo robu kupcu dostavi izjavu o odustanku od ugovora o kupoprodaji i reklamiacioni list.

Obrazac reklamacionog lista možete preuzeti ovde.
Izjava o odustanaku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu, a možete je preuzeti ovde.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, nekorišćen i ispravan. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.

ZAMENA PROIZVODA

Zamena se mora izvršiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke

U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi RIO FASHION DOO. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

U slučaju zamene proizvoda za drugu veličinu ili boju, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Za uvažene reklamacije, Rio Fashion doo snosi sve troškove transporta.

REKLAMACIJE PROIZVODA

Sve reklamacije na proizvode koje su poslate elektronski ili pisanim putem, biće rešene u najkraćem mogućem roku a najkasnije u zakonski predviđenim okvirima. Rok za odgovor na podnetu reklamaciju je 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana. Rok za rešavanje reklamacije prekida se dana kada kupac primi odgovor prodavca, i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Ukoliko kupac ne odgovori u navedenom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca. Ukoliko Kompanija iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kojem će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Kao prodavac, dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. U slučaju odbijanja reklamacije, dužni smo da pružimo odgovarajuće obrazloženje potrošaču. Ukoliko je potrošač uz kupljeni proizvod dobio garanciju, a reklamacija se izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Pravilnik o reklamacijama u maloprodajnim objektima i internet prodaji

– Pravilnik o pravima potrošača i načinu rešavanja reklamacija

Dokumenta potrebna za realizaciju reklamacije i odustanka od kupovine

– reklamacioni zapisnik (kupovina putem webshopa)
– obrazac za odustanak